Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

 1. Zuletzt aktualisiert am

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het beroepsconsulaat komen om uw biometrische gegevens op te nemen.


Om een identiteitskaart te kunnen aanvragen, dienen Belgen die in de VS wonen ingeschreven te zijn op de diplomatieke post bevoegd voor hun woonplaats. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u op deze pagina vinden. 

Alle nieuwe identiteitskaarten moeten sinds 2021 de vingerafdrukken van de twee wijsvingers bevatten, volgens de Europese reglementering. Daarom dient u in persoon op afspraak te gaan naar de diplomatieke post waar u ingeschreven bent of in België, om een nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) aan te vragen.

Het is ook mogelijk om uw identiteitskaart in België aan te vragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Algemene informatie over de elektronische identiteitskaart en over de aanvraagmogelijkheid in België, vindt u op deze webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken. Gelieve de meest gestelde vragen te raadplegen voordat u contact opneemt met het consulaat-generaal of met de ambassade.

De leveringstermijn van een identiteitskaart en PUK-code (nodig voor de activatie van een identiteitskaart) is 6-8 weken. 


Vereiste documenten

 • Aanvraagformulier
  • Voor kinderen jonger dan 6 jaar (Kids-ID): per briefwisseling (hieronder)
  • Voor kinderen van 6 tot 12 jaar (hieronder) (Kids-ID): enkel via een afspraak
  • Voor kinderen +12 jaar en volwassenen (hieronder) (e-ID kaart): enkel via een afspraak
 • De betaling kan via gecertificeerde check of postwissel (money order), uitgeschreven aan "Consulate General of Belgium" of "Embassy of Belgium". Tijdens uw afspraak kan ook met een kredietkaart worden betaald. In Washington kan met een kredietkaartkredietkaart worden betaald van op afstand, door het "Credit Card Authorization Form" in te vullen. De prijslijst vindt u hier. 
 • Bewijs van immigratiestatuut (i.e. kopie van visum, verblijfsvergunning of naturalisatiecertificaat). Voor minderjarigen geboren in de VS: bewijs van het immigratiestatuut van een van de Belgische ouders; een bewijs van het immigratiestatuut is niet vereist voor volwassen Belgen die geboren zijn in de VS.
 • Kopie van een identiteitsbewijs van de niet-Belgische ouder voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Huidige identiteitskaart indien beschikbaar. 

De identiteitskaart kan op online afspraak persoonlijk worden opgehaald en geactiveerd. De kaart en de code kunnen ook afzonderlijk worden opgestuurd, zonder elektronische activering, indien twee gefrankeerde, traceerbare (i.e. met tracking nummer) omslagen worden toegevoegd bij de aanvraag. Let erop dat Washington en New York geen FedEx-omslagen kunnen uitsturen. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager.  

Het activeren van de identiteitskaart kan enkel op online afspraak gebeuren in een Belgisch consulaat of ambassade, alsook in een Belgische gemeente. Kinderen vanaf 12 jaar dienen zelf in persoon hun kaart te activeren. 

Bij verlies/diefstal van de PUK-code of het blokkeren/vergeten van de PIN, raadpleeg deze website. (Noteer dat de diplomatieke post van uw rechtsgebied aanzien wordt als de gemeente).

Indien de huidige of nieuwe identiteitskaart verloren gaat of gestolen  wordt, dient een aangifte te worden gedaan via DocStop. Daarna kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

 

Kids-ID


Uw kind is jonger dan 6 jaar: u kan de Kids-ID per post aanvragen.

Hiervoor stuurt u de aanvraag naar de consulaire post waar het kind en de ouder(s) zijn ingeschreven.

Vereiste documenten

 • het aanvraagformuliervoor een Kids-ID (onder de 6 jaar) (hierboven
 • Recente paspoortfoto met naam geschreven op de achterzijde die voldoet aan de wettelijke normen
 • De betaling kan via gecertificeerde check of postwissel (money order), uitgeschreven aan "Consulate General of Belgium" of "Embassy of Belgium". In Washington kan u ook met een kredietkaart betalen, door het "Credit Card Authorization Form" bij uw aanvraag te voegen. De prijslijst vindt u hier. 
 • Gefrankeerde retouromslag om de Kids-ID naar u op te sturen. 

Uw kind is tussen 6 en 12 jaar : u moet online een afspraak maken en samen met uw kind naar uw consulaire post komen. Gelieve de procedure voor identiteitskaarten te volgen. 

Voordelen:

 • De Kids-ID is een volwaardig identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar, en vermeldt ook de naam van de ouder(s). 
 • U kan de Kids-ID per post aanvragen, vóór uw kind 6 jaar oud is.
 • De Kids-ID is niet duur (zie onze prijslijst)
 • De Kids-ID blijft geldig na inschrijving bij een andere consulaire post of na een verhuis naar België.

Algemene informatie over de Kids-ID en over de aanvraagmogelijkheid in België, vindt u op deze webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken. Gelieve deze pagina ook te raadplegen voordat u contact opneemt met het consulaat-generaal of met de ambassade.