Visum voor België

Instructies voor visumaanvragers in de V.S.

Deze informatie is enkel beschikbaar in het Engels.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Algemene informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.