Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

Illegaal verblijf

Indien men langer in het land blijft dan toegelaten, kan dit ernstige gevolgen hebben. Aan bezoekers in overtreding kan de toegang tot de VS ontzegd worden voor een periode van 3 tot 10 jaar, afhankelijk van de duur van het illegaal verblijf.

Bezoekers aan wie aan de grens de toegang tot het land wordt geweigerd, kunnen eveneens gesanctioneerd worden en de toegang tot de VS kan hen ontzegd worden voor een periode van 5 tot 20 jaar.

U moet er rekening mee houden dat de ambtenaren van de "US Immigration and Naturalization Service (INS)" de instructies van de immigratiewet strict naleven en dat het hun taak is illegale immigratie tegen te gaan. Een bezoeker aan wie de toegang tot het land wordt ontzegd, wordt aan de grens tegengehouden en zal gewoonlijk onmiddellijk naar zijn thuisland teruggestuurd worden.