Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Belgen in de VS Wonen in de VS Akten van burgerlijke stand

Akten van burgerlijke stand

Belgische akten van de burgerlijke stand (b.v. akten van geboorte, akten van huwelijk, akten van echtscheiding) worden bewaard in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand. De belanghebbenden kunnen bij de gemeenten eensluidend verklaarde afschriften of uittreksels van die akten krijgen.

Een afschrift van een akte (ook uitgifte of expeditie genoemd) is een letterlijke kopie van de gehele tekst van de akte zoals hij werd neergeschreven in de registers. Dit afschrift zal, voor zover die er zijn, ook de randvermeldingen hernemen die in de marge van de akte werden ingeschreven (bv. de vermelding van een echtscheiding in de rand van de huwelijksakte). 

Een uittreksel geeft enkel de belangrijkste elementen weer van een akte.

De gemeenten hebben de mogelijkheid meertalige uittreksels (onder meer in het Engels) af te geven voor gebruik in het buitenland. Dit is interessant indien u een uittreksel van een Nederlandstalige akte moet gebruiken in de Verenigde Staten.

Het afschrift daarentegen dat uiteraard altijd in de taal van de akte is, moet vertaald worden in het Engels indien het bestemd is voor de Amerikaanse administratie. Doe hiervoor beroep op een beëdigd vertaler in België of in de Verenigde Staten. U kunt in de telefoongids lijsten van vertalers in België vinden. Voor een lijst met vertalers in de VS, raadpleegt u best de "yellow pages". U kunt eveneens vertalers vinden door de website van de "American Translators Association" te raadplegen.

Opgelet:
voor gebruik in de Verenigde Staten, moet het afschrift of uittreksel wel voorzien zijn van de apostille.