Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Belgen in de VS Wonen in de VS Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

a) Indien u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wilt aanvragen dient u persoonlijk een schriftelijke aanvraag per post of per fax te richten aan:

De uittreksels worden door de dienst Centraal Strafregister gratis verstrekt en kunnen worden aangevraagd:

per brief aan: 
FOD Justitie 
DGRechterlijke Organisatie 
Dienst Centraal Strafregister 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel

per fax op het nummer +32 2 552 27 82 
per e-mail via strafregister@just.fgov.be

Met vermelding van:

naam en voornaam; 
adres; 
geboortedatum en -plaats; 
reden voor de aanvraag; 
handtekening van de aanvrager; 
kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).

Voor meer informatie: Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR)

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

b) Indien u een uittreksel uit het Strafregister wilt aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.