Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

Aanvraag van een identiteitskaart

Kids-ID

NIEUW: Vanaf 1 oktober 2015 kan een Kids-ID uitgereikt worden in het buitenland aan kinderen jonger dan 12 jaar. Meer info...

 

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en die ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische Ambassade of beroepsconsulaat, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Dit document is een geldig reisdocument in de Lidstaten van de Europese Unie.

Belgische onderdanen die in het ambtsgebied van de Ambassade van België in Washington D.C., de Consulaten-generaal van België in Atlanta, Los Angeles en New York verblijven, moeten hun elektronische identiteitskaart (eID) aanvragen bij de diplomatieke of consulaire beroepspost waarvan ze afhangen en niet meer bij een ereconsulaat.

Sinds 1 maart 2014 heeft de elektronische identiteitskaart een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen), maar behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere Ambassade of Consulaat of na terugkeer naar België.

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. Deze identiteitskaart verliest haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere Ambassade of Consulaat of na terugkeer naar België.

Hoe een elektronische identiteitskaart aanvragen?

U bezorgt aan de bevoegde consulaire post de volgende documenten:

1. Eén (1) aanvraagformulier voor de elektronische identiteitskaart, behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend (in zwarte inkt). Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden: NederlandsFransDuits.

2. Eén (1) recente pasfoto in kleur van goede kwaliteit. Gelieve de foto niet te kleven of met een paperclip of nietje te bevestigen. Het moet een orginele foto zijn, niet gescand of gekopieerd; de afmeting van de foto is 35 x 45 mm (1"3/8 x 1"3/4); gelaat 25 à 35 mm lang (1" x 1"3/8); effen en heldere achtergrond zonder artistieke effecten zoals gordijnen of wolken; het gelaat moet van voren genomen zijn, het hoofd niet gebogen en zonder schaduwen. U kunt hier de volledige instructies vinden. De naam van de aanvrager op de keerzijde van de foto schrijven.

3. Een door een 'notary public' voor eensluidend verklaarde en gedateerde fotokopie van uw groene kaart (permanent resident card), geldig Amerikaans visum of van uw naturalisatiecertificaat indien u de Amerikaanse nationaliteit heeft aangenomen. Indien u in de Verenigde Staten geboren bent, hoeft u deze documenten niet voor te leggen.

4. De som van 24.00 USD: U kunt betalen met een money order of een cashier’s check (geen persoonlijke cheque) gericht aan ‘Embassy of Belgium in Washington D.C.’ of Consulate-General of Belgium in … (naam van stad waar u de aanvraag indient). In Washington D.C. en in Los Angeles kunt u eveneens betalen met een kredietkaart. Voor aanvragen via de post gericht aan de Ambassade in Washington DC kan u ook het Credit Card Payment Authorization Form bijvoegen. 

Hieronder een overzichtstabel voor het betalen bij de verschillende Belgische vertegenwoordigingen:

  Cash Certified 
Check
Money 
Order
Kredietkaart
Ambassade Washington DC Neen Ja Ja Ja
Consulaat-Generaal New York Neen Ja Ja Neen
Consulaat-Generaal LA Neen Ja Ja Ja
Consulaat-Generaal Atlanta Neen Ja Ja Neen

Overmaken van de kaart

Uw aanvraag wordt elektronisch ingebracht door de ambassade of het bevoegde consulaat-generaal en overgemaakt aan de centrale dienst die de identiteitskaarten produceert in Brussel.

Normaal gezien zult u de identiteitskaart binnen de zes weken ontvangen.

U mag uw identiteitskaart persoonlijk afhalen of twee aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde omslagen voegen bij uw aanvraag, vergeet niet op de “waybill” uw kredietkaartnummer of rekeningnummer te schrijven (US Postal Services, UPS, DHL of Fedex).