Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

Aanvraag van een identiteitskaart

Aanvraag van een identiteitskaart

 

Belgen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland kunnen een identiteitskaart aanvragen per post of in persoon op online afspraak bij de diplomatieke post waar ze ingeschreven zijn.  

De identiteitskaart is een geldig reisdocument waarmee kan worden gereisd binnen de Europese Unie en naar een aantal andere landen.

De geldigheidsduur is 3 jaar voor kinderen tot 12 jaar, 6 jaar voor kinderen tussen 12 en 18 jaar, 10 jaar voor volwassenen en 30 jaar voor aanvragers ouder dan 75 jaar. Bij verhuis naar België of een ander land blijft het document geldig.

De leveringstermijn van een identiteitskaart en PUK-code (nodig voor de activatie van een identiteitskaart) is 6-8 weken. 

Vereiste documenten:

  1. Aanvraagformulier jonger dan 12 jaar of ouder dan 12 jaar.
  2. Recente paspoortfoto met naam op de achterzijde die voldoet aan de wettelijke normen.
  3. Gecertificeerde check of postwissel (money order) van $ 26 of $ 13 indien de aanvrager jonger is dan 12 jaar, uitgeschreven aan Consulate General of Belgium of Embassy of Belgium. In Washington kan tevens met een kredietkaart worden betaald, alsook in Atlanta, Los Angeles en New York, maar dan enkel in persoon. 
  4. Bewijs van immigratiestatuut (i.e. kopie van visum, verblijfsvergunning of naturalisatiecertificaat); Voor minderjarigen geboren in de VS: bewijs van het immigratiestatuut van één van de Belgische ouders; Immigratiestatuut is niet vereist voor volwassen Belgen die geboren zijn in de VS.
  5. Kopie van een identiteitsbewijs van de niet-Belgische ouder voor kinderen jonger dan 12 jaar.
  6. Huidige identiteitskaart indien beschikbaar. 

De identiteitskaart kan op online afspraak persoonlijk worden opgehaald en geactiveerd. De kaart en de code kunnen ook afzonderlijk worden opgestuurd, zonder elektronische activering, indien twee gefrankeerde, traceerbare (i.e. met tracking nummer) omslagen worden toegevoegd bij de aanvraag.  Let erop dat Washington en New York geen FedEx omslagen kunnen uitsturen. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager.  

Het activeren van de identiteitskaart kan enkel op online afspraak gebeuren in een Belgisch consulaat of ambassade, alsook in een Belgische gemeente.  Kinderen vanaf 12 jaar dienen zelf in persoon hun kaart te activeren. 

Bij verlies of diefstal van de PUK-code kan een nieuwe online worden aangevraagd. Indien de huidige of nieuwe identiteitskaart verloren gaat of gestolen  wordt, dient een aangifte te worden gedaan via DocStop. Daarna kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Meer informatie is te vinden op  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/identiteitskaart_belgen_in_buitenland