Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Consulaire diensten Diensten Voor Belgen Verblijvend de Vs Aanvraag van een identiteitskaart

Aanvraag van een identiteitskaart

Om een identiteitskaart te kunnen aanvragen, dienen Belgen die in de VS wonen, in één van de consulaire registers van het consulaat-generaal bevoegd voor hun woonplaats ingeschreven te zijn. 
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u hier vinden. 

Alle door de EU-lidstaten afgegeven nieuwe identiteitskaarten moeten uiterlijk vanaf midden 2021 volgens de Europese reglementering de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

NIEUW: vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor het aanvragen van een nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar uw consulaat-generaal moeten komen.

U moet hierbij rekening houden met extra wachttijd aan de telefoon en via email.

 • Belangrijke informatie (FAQ) over deze nieuwe procedure.
 • Gelieve de meest gestelde vragen te raadplegen voordat u contact opneemt met het consulaat-generaal.

Belgen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland kunnen vanaf 21 juni 2021 enkel een identiteitskaart aanvragen in persoon op online afspraak bij de diplomatieke post waar ze ingeschreven zijn.  

De identiteitskaart is een geldig reisdocument waarmee kan worden gereisd binnen de Europese Unie en naar een aantal andere landen.

De geldigheidsduur is 3 jaar voor kinderen tot 12 jaar, 6 jaar voor kinderen tussen 12 en 18 jaar, 10 jaar voor volwassenen en 30 jaar voor aanvragers ouder dan 75 jaar. Bij verhuis naar België of een ander land blijft het document geldig.

De leveringstermijn van een identiteitskaart en PUK-code (nodig voor de activatie van een identiteitskaart) is 6-8 weken. 

Vereiste documenten:

 1. Aanvraagformulier
   
 2. Betaling ter plaatse : gecertificeerde check of postwissel (money order) van $ 26 of $ 13 indien de aanvrager jonger is dan 12 jaar, uitgeschreven aan Consulate General of Belgium of Embassy of Belgium. In Washington kan tevens met een kredietkaart worden betaald, alsook in Atlanta, Los Angeles en New York, maar dan enkel ter plaatse. 
   
 3. Bewijs van immigratiestatuut (i.e. kopie van visum, verblijfsvergunning of naturalisatiecertificaat). Voor minderjarigen geboren in de VS: bewijs van het immigratiestatuut van een van de Belgische ouders; Immigratiestatuut is niet vereist voor volwassen Belgen die geboren zijn in de VS.
   
 4. Kopie van een identiteitsbewijs van de niet-Belgische ouder voor kinderen jonger dan 12 jaar.
   
 5. Huidige identiteitskaart indien beschikbaar. 

De identiteitskaart kan op online afspraak persoonlijk worden opgehaald en geactiveerd. De kaart en de code kunnen ook afzonderlijk worden opgestuurd, zonder elektronische activering, indien twee gefrankeerde, traceerbare (i.e. met tracking nummer) omslagen worden toegevoegd bij de aanvraag.  Let erop dat Washington en New York geen FedEx omslagen kunnen uitsturen. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager.  

Het activeren van de identiteitskaart kan enkel op online afspraak gebeuren in een Belgisch consulaat of ambassade, alsook in een Belgische gemeente. Kinderen vanaf 12 jaar dienen zelf in persoon hun kaart te activeren. 

Bij verlies of diefstal van de PUK-code kan een nieuwe online worden aangevraagd. Indien de huidige of nieuwe identiteitskaart verloren gaat of gestolen  wordt, dient een aangifte te worden gedaan via DocStop. Daarna kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.