Huwen in de VS

U bent Belg en u wilt trouwen in de Verenigde Staten.

  1. Laatst bijgewerkt op

Sinds 15 juni 2014 is het niet meer mogelijk een huwelijk op een Belgische Consulaat-Generaal in het buitenland te sluiten. 

Een huwelijk afgesloten in de V.S.A. (kerkelijk of burgerlijk) wordt erkend en aanvaard in België. 

De voorwaarden verschillen van staat tot staat. Elke staat eist een “marriage license”, u kunt zonder deze vergunning niet trouwen. Meer informatie over het bekomen van deze vergunning en de huwelijksvoorwaarden kunt u vinden op de website van een niet-gouvernementele organisatie Marriage License

Eens u gehuwd bent, moet u  het Consulaat-Generaal van uw verblijfsplaats op de hoogte brengen van de verandering in uw burgerlijke staat door een gewaarmerkt afschrift van de akte te bezorgen. 

Als u in België gedomicilieerd bent, dan moet u de akte laten legaliseren met een apostille en vervolgens op het gemeentehuis binnenbrengen.