Inkomstenbelasting

Informatie over de belasting op inkomen als Belg in de V.S.

  1. Laatst bijgewerkt op

Voor informatie over belastingen, gaat u best te rade bij een gespecialiseerde boekhouder of advocaat. De Ambassade of het Consulaat-generaal is niet bevoegd in deze materie. 

Er bestaat een Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten. Op de website van de IRS vindt u de tekst in het Engels, alsook algemene informatie over de overeenkomst. Op de website van de FOD Financiën (de Belgische belastingdienst), vindt u de tekst in het Nederlands en in het Frans, alsook algemene informatie. 

Werd u gecontacteerd door de Belgische belastingdienst

  • Indien u in de V.S. woont en door de FOD Financiën werd gecontacteerd betreffende inkomen dat het voorbije jaar in België werd ontvangen (bijvoorbeeld een loon, pensioen, huur, dividenden, enz.) dan bent u verplicht de aangifte in de belasting niet-inwoners in te dienen tegen de datum vermeld in het ontvangen document.  

  • U kan hierbij individuele hulp vragen van de FOD Financiën in de maanden voorafgaand aan de uiterste datum van indiening – meer informatie hierover vindt u in die periode op deze website. Voor individuele hulp dient u voorafgaand een afspraak te maken via +32 2 572 57 57  (directe code: 17004). U zal dan gecontacteerd worden op een afgesproken tijdstip in één van de landstalen of in het Engels, naar wens. Een medewerker zal samen met u de aangifte elektronisch indienen. 

  • U kan ook zelf de aangifte elektronisch invullen zonder dat u over een Belgische identiteitskaart beschikt. Meer informatie hierover vindt u hier. 

  • Indien u de aangifte op papier wenst in te vullen, vindt u hier concrete informatie over de te volgen stappen.  

  • Belangrijk, vul zeker uw buitenlandse inkomsten (niet van Belgische oorsprong) in in VAK XIII (code 1330: netto pensioen buitenland, bij voorbeeld). 

Voor al uw verdere vragen kunt u op de website van de Belgische FOD Financiën terecht en kan u hen telefonisch contacteren via +32 2 572 57 57  (directe code: 17004)