Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Legalisatie in de VS

Belgische consuls legaliseren geen officiële Amerikaanse documenten voor gebruik in België.

België en de Verenigde Staten, samen met anderen landen, zijn partij bij een verdrag opgesteld binnen de Haagse Conferentie van 1961. Dit verdrag heeft de “apostille” gecreëerd die vorige, meer hinderlijke legalisatie procedures vervangt. Officiële documenten uitgegeven door een land partij bij dit verdrag heeft maar één stempel nodig, de “apostille”, om geldig te zijn voor gebruik in een ander land partij bij het verdrag.

In de Verenigde Staten wordt de apostille afgeleverd door de Secretary of State in de staat waar het document werd afgeleverd.

Een lijst van deze bevoegde autoriteiten kan hier worden gevonden.

 
Legalisatie in België

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

 
Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten: Legalisatie van documenten | Federal Public Service Foreign Affairs (belgium.be)

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.