Belgische netwerk in de V.S.

Contactgegevens van vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en gewesten, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de V.N., Belgische vertegenwoordigers bij de internationale financiële instellingen, de Kamers van koophandel, clubs en verenigingen en adviseurs in economische diplomatie.