Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

Door u in te schrijven bij een Belgische vertegenwoordiging krijgt u toegang tot gelijkaardige diensten als aangeboden op uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. 

Het is belangrijk dat uw persoonlijk dossier volledig en actueel is. Gelieve de Belgische vertegenwoordiging steeds op de hoogte te houden van iedere wijziging van adres, burgerlijke stand, gezinssamenstelling, etc. Voor elke adreswijziging dient u een kopie van uw aangepast rijbewijs of van een recente factuur op uw naam op te sturen, via email.

U kunt zich enkel inschrijven bij de Ambassade te Washington DC of de Consulaten-generaal in Los Angeles, New York en Atlanta indien u in hun ambtsgebied verblijft. Raadpleeg de kaart om de bevoegde post te vinden.

Iedere Belg ontvangt bij zijn geboorte een rijksregisternummer. Het rijksregister is een databank die wettelijk beschermde identiteitsgegevens bevat. U hebt het recht om deze informatie op te vragen en om een correctie ervan te verzoeken.
 

eConsul

Sinds 16/11/2020 bieden we u de mogelijkheid aan om zich online in te schrijven in onze consulaire bevolkingsregister.

Deze mogelijkheid is u toegankelijk als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Als u niet aan alle bovengenoemde voorwaarden kunt voldoen gelieve ons dan per post of per e-mail de volgende documenten te bezorgen:

 • het inschrijvingsformulier voor elke meerderjarige persoon (hieronder) en voor elke minderjarige persoon (hieronder), getekend door beide ouders,
 • een kopie van uw Belgisch paspoort (fotopagina)
 • een kopie van  het Amerikaans visum of "permanent resident card" of naturalisatie-attest
 • een bewijs van adres (kopie US rijbewijs of recente factuur)
 • uw registratie als kiezer (hieronder) voor de Belgische federale en Europese verkiezingen (+18-jarigen)

Als u de betreffende documenten per email stuurt, moet elk document afzonderlijk gescand zijn, in pdf-formaat (maximum 5 MB per e-mail).


Voor pasgeboren kinderen, die nog geen rijksregisternummer hebben


Als het kind noch in België noch in de VS geboren is, gelieve de ambassade of het consulaat eerst te contacteren.

Gelieve ons per post de volgende documenten te bezorgen: 

 • inschrijvingsformulier voor een minderjarige persoon (hieronder), ondertekend door beide ouders
 • de originele geboorteakte, long format. Dit document moet voorzien zijn van een apostille (+ gefrankeerde retouromslag indien het origineel teruggestuurd dient te worden) en mag maximum 1 jaar oud zijn.
 • kopie van het Amerikaans visum of "permanent resident card" van de/een Belgische ouder, of desgevallend de Amerikaanse “Certificate of Naturalization” van deze ouder
 • kopie van de paspoorten en bewijs van adres van beide ouders.