Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Consulaire diensten Diensten voor Belgen verblijvend in de VS Inschrijving bij een Belgische vertegenwoordiging

Inschrijving bij een Belgische vertegenwoordiging

Door u in te schrijven bij een Belgische vertegenwoordiging krijgt u toegang tot gelijkaardige diensten als aangeboden op uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. 

Het is belangrijk dat uw persoonlijk dossier volledig en actueel is. Gelieve de Belgische vertegenwoordiging steeds op de hoogte te houden van iedere wijziging van adres, burgerlijke stand, gezinssamenstelling, etc. Voor elke adreswijziging dient u een kopie van uw aangepast rijbewijs of van een recente factuur op uw naam op te sturen, via email.

U kunt zich enkel inschrijven bij de Ambassade te Washington DC of de Consulaten-generaal te Los Angeles, New York en Atlanta indien u in hun ambtsgebied verblijft. Om de bevoegde post te vinden, klik hier.

Iedere Belg ontvangt bij zijn geboorte een rijksregisternummer. Het rijksregister is een databank die wettelijk beschermde identiteitsgegevens bevat. U hebt het recht om deze informatie op te vragen en om een correctie ervan te verzoeken.

Hoe schrijft u zich in?

Indien u uit België komt of indien u was ingeschreven op een andere ambassade of consulaat gelieve ons dan per post of per email de volgende documenten te bezorgen:

  • het inschrijvingsformulier voor elke meerderjarige persoon (klik hier voor PDF) en voor elke minderjarige persoon (klik hier voor PDF), getekend door beide ouders,

  • een kopie van uw Belgisch  paspoort (fotopagina)
  • een kopie van  het Amerikaans visum of "permanent resident card"
  • een bewijs van adres (kopie US rijbewijs of recente factuur)
  • uw registratie als kiezer voor de Belgische federale en Europese verkiezingen (+ 18 jarigen)

Indien u de betreffende documenten per email stuurt, moet elk document afzonderlijk gescand zijn, in pdf-formaat (maximum 5 MB per email).

Voor pasgeboren kinderen, die nog geen rijksregisternummer hebben:    

Indien het kind noch in België noch in de VS geboren is, gelieve de ambassade of het consulaat eerst te contacteren.

Gelieve ons per post de volgende documenten te bezorgen: 

  • inschrijvingsformulier voor een minderjarige persoon (klik hier voor PDF), ondertekend door beide ouders
  • de originele geboorteakte, long format, of een voor eensluidend verklaard afschrift van deze akte in lang formaat (+ gefrankeerde retouromslag indien het origineel teruggestuurd dient te worden)
  • kopie van het Amerikaans visum of "permanent resident card" van de/een Belgische ouder, of desgevallend de Amerikaanse “Certificate of Naturalization” van deze ouder
  • kopie van de paspoorten van beide ouders.

Verkiezingen

Gelieve deze link te volgen voor instructies over de opkomende verkiezingen. Op deze site zal u ook de nodige formulieren vinden. Het ingevulde formulier moet verstuurd worden naar het consulaat of ambassade waar u ingeschreven bent